Lužniansky zápasový spravodaj OFK

1Spravodaj číslo 1, 7. augusta 2011 2Spravodaj číslo 2, 21. augusta 2011 3Spravodaj číslo 3, 4. septembra 2011 4Spravodaj číslo 4, 18. septembra 2011 5Spravodaj číslo 5, 2. októbra 2011

Pomôžte mládežníckemu futbalu v OFK - poukážte 2 % z Vašich daní

Vážení športoví priatelia !

Mnohí z Vás v minulom roku poukázali 2 % z dane nášmu občianskemu združeniu. Všetkým športovým priaznivcom za ich ochotu a podporu v mene občianskeho združenia ďakujeme, a aj v tomto roku si Vás a Vašich známych dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 % z dane nášmu občianskemu združeniu:


Obecný futbalový klub Dunajská Lužná     IČO: 30798515     Sídlo: Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná


Získané prostriedky použijeme na podporu a rozvoj mládežníckych družstiev nášho futbalového klubu.


V prípade Vašej ochoty postup pri poukázaní dvoch percent závisí od toho, či ste zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo firma:

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane Vám robí zamestnávateľ:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie (formát pdf) o poukázaní 2 % dane alebo vyhlásenie (formát rtf) o poukázaní 2 % dane. Uveďte svoje meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a údaje o prijímateľovi (Poučenie k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane). Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte potvrdenie aj vyhlásenie daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie: „Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane za rok 2016." „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2016." - formát rtf

Ak podávate Daňové priznanie sami (SZČO, živnostníci, .....):

1. Vyplňte Daňové priznanie pre fyzické osoby. Dve percentá poukazujete vyplnením údajov v oddiely "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona" (typ A Daňového priznania VIII. oddiel, typ B Daňového priznania XIII. oddiel). Do príslušných koloniek uveďte údaje o prijímateľovi.
2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2016 podajte/doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do termínu podania daňového priznania 31. marec 2017

Ak podávate Daňové priznanie za firmu (právnické osoby):

Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

1. Vyplňte Daňové priznanie pre právnické osoby. Dve percentá poukazujete vyplnením údajov v oddiely "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO". Do príslušných koloniek uveďte údaje o prijímateľovi.
2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2016 podajte/doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do termínu podania daňového priznania 31. marec 2017


Údaje o prijímateľovi:

IČO: 30798515
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Obecný futbalový klub Dunajská Lužná
Sídlo: Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná

V prípade záujmu Vám potrebné tlačivá dodáme prostredníctvom členov občianskeho združenia. Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred pekne ďakujeme.


Vedenie OFK Dunajská Lužná